انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر ناهید عقدایی

 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922148 (009821)
  نمابر:   .................(009821)
  پست الکترونیک: aghdaii@yahoo.com
 گروه آموزشی             بیهوشی قلب
 مرتبه علمی             دانشیار
         آخرین مدرک  تحصیلی                            
فلوشیپ بیهوشی قلب